SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU-SSM

TEAM OIL a formulat o politica a calitatii avind ca scop imbunatatirea continua a performantelor si asigurarea satisfactiei clientilor. Pentru aplicarea acestei politici a fost implementat un sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului SREN ISO 9001-2000. Sistemul de management al calitatii a fost certificat in anul 2004 de Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii (S.R.A.C.) partener IQNet (The International Quality Network). Ulterior sistemul de management al calitatii a fost completat si certificat ca sistem de management integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 si OHSAS 18001.

Domeniul SMI cuprinde resursele necesare pentru managementul, desfasurarea, masurarea, analiza si imbunatatirea activitatilor de “Proiectare a instalatiilor de extractia, transportul si distributia titeiului si gazelor naturale si proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV-20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV”.

S.C. TEAM OIL S.R.L. a stabilit si implementat un SMI pentru a demonstra capabilitatea de a furniza consecvent proiecte care sa satisfaca cerintele clientilor si cerintele reglementare, inclusiv cele pentru mediu si SSO si de asemenea pentru a creste satisfactia clientilor prin imbunatatirea continua a eficacitatii.

Sistemului de management integrat îi sunt aplicabile toate cerintele standarului SR EN ISO 9001 nefiind nicio excludere.