Despre noi

 

S.C.TEAM OIL S.R.L. este persoana juridica romana, avand forma de societate comerciala cu raspundere limitata.

Societatea este inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J29/695/2000 in data de 22.08.2000 si are durata de functionare nelimitata.

Activitatea principala: conform codificarii CAEN (Ordin 337/2007): 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea.

 

 

Activitatea este orientata in principal catre proiectele derulate in sectorul industriei de petrol si gaze naturale si include o multitudine de tipuri de proiecte, incepand cu forajul si echiparea sondelor si terminand cu transportul titeiului la rafinarii si distributia gazelor naturale la consumatori, dupa cum urmeaza:

– foraj sonde;

– echipări de sonde de mare adâncime;

– instalaţii tehnologice de suprafaţa pentru exploatarea sondelor de ţiţei si gaze;

– conducte si sisteme de transport pentru ţiţei, gaze naturale, apa si produse petroliere;

– parcuri de colectare si separare in sistem închis;

– depozite si staţii de tratare ţiţei;

– staţii de epurare si injecţie apa reziduala;

– staţii de comprimare gaze naturale;

– staţii pentru tratarea si uscarea gazelor naturale;

– staţii pentru distribuţia carburanţilor;

– staţii de pompare si depozite pentru carburanţi;

– reţele de distribuţie si instalaţii de utilizare gaze;

– pregatirea datelor de specialitate necesare in vederea intocmirii studiilor de impact asupra mediului pentru instalaţiile din industria de petrol si gaze;

– lucrări de automatizare, măsura si control;

– lucrari de alimentare cu energie electrica, inclusiv posturi de transformare alimentate la tensiunea de maximum 20 kV;

– traversari de cursuri de apa cu conducte de transport titei, gaze naturale, apa de zacamant si produse petroliere.

Societatea noastra este capabila sa executa documentatia tehnica pentru toate specialitatile implicate in realizarea unui proiect din domeniul sau de activitate: ridicari topografice, studii geotehnice, procese tehnologice, constructii civile din beton sau structuri metalice, conducte tehnologice, magistrale sau de utilitati, montaj utilaje mecanice, alimentare cu energie electrica si automatizari.

In acest sens societatea detine dotarea tehnico-materiala, personalul de specialitate si autorizarile cerute de legislatia in vigoare.

Pentru documentatiile tehnice de proiectare realizate, societatea noastra a intocmit si, la cererea beneficiarului, a obtinut, certificate de urbanism, avize si autorizatii tehnice (inclusiv aviz de gospodarire a apelor si acord de mediu), autorizatii de construire.

Principalii clienti

Principalii beneficiari ai lucrarilor efectuate de TEAM OIL in calitate de proiectant general sunt:

  • S.C. OMV PETROM S.A.;

  • S.C.TRANSGAZ S.A.;
  • S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

  • GDF SUEZ S.A. BUCURESTI

  • S.C.AMROMCO ENERGY S.R.L.

.